Region Follo

20.04.2018

Områdebeskrivelse

Follo – Omfatter bestandsplanområdet Follo Elgregion, som er valdene Ski Viltstell og Kråkstad Grunneierlag i Ski kommune, samt hele Vestby, Ås, Frogn, og Nesodden  kommune. I tillegg er Oppegård kommune under Follo i denne sammenhengen, selv om de ikke er med i Bestandsplanområdet.

Her finner du oppdaterte tall fra forrige sesongs elgjakt:

Samlet for Follo