Øvre Romerike elgregion

20.04.2018

Områdebeskrivelse

Området er avgrenset av E6 i øst og Rv4 i vest, og inkludere de deler av Gran og Lunner kommuner i Oppland som er organisert i Øvre Romerike Elgregion (ØRE). Akershus kommunene som inngår er hele Hurdal, Nannestad og Gjerdrum, samt deler av Eidsvoll, Ullensaker og Nittedal.

Oppdatert statistikk fra jakta 2017: Øvre Romerike Elgregion ØRE