Region Romeriksletta Øst

20.04.2018

Områdebeskrivelse

Området er avgrenset av Hedmark i nordøst, E6 og Mjøsa i vest, og Glomma i sørøst. Det omfatter deler av Eidsvoll og Ullensaker øst for E6, og deler av Nes, Sørum og Fet nordvest for Glomma, samt hele Skedsmo.

Leder for Elgregionen per 1.6.18 er Paal Berg fra Nes.

Oppdaterte tall fra jakten 2017: Romeriksletta Øst