Region Sørøst

20.04.2018

Områdebeskrivelse

Området er avgrenset av Glommavassdraget i vest, Hedmark i øst og Østfold i sør. Det omfatter hele Aurskog-Høland kommune, og deler av Fet, Sørum og Nes øst og sør for Glomma/Øyeren.

Region Sørøst er et av områdene i Akershus hvor elgbestanden er påvirket av predasjon fra ulv. Området (inkludert deler av Sør – Odal, Eidskog og Kongsvinger i Hedmark) er etablert som en rådgivende region – Elgregionråd øst (ERRØ). Mer info om ERRØ: http://www.elgregion.no . Leder per 1.6.2018 er Hallstein Flesland, fra Fet kommune.

Oppdaterte tall for Region Sørøst: Region Sørøst