Region Vest

20.04.2018

Områdebeskrivelse

Området omfatter vestre del av Nittedal kommune, Oslo kommune nord for E6 samt hele Asker og Bærum.

Region Vest er relativt sammenhengende. Asker og vestre Bærum skiller seg noe fra resten av regionen, og det er derfor knyttet noen kommentarer til forskjellene mellom Løvenskiold og resten av området i statistikken.

Deler av Region Vest er organisert i Nordmarka Elgregion.

Oppdaterte tall fra elgjakta 2017 : Region Vest