Nasjonal gåsekonferanse

01.02.2019

Den første nasjonale gåsekonferanse ble holdt på Skogn 14.-15. mai 2019. 
Forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere møttes til gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning i Europa og i Norge, beiteskader på jordbruksarealer, forebyggende tiltak, jakt og jaktorganisering, lokale forvaltningsplaner, brukerinvolvering og verdiskapning knyttet til gås.

Presentasjoner fra konferansen

Åpning ved Terje Bø, Miljødirektoratet

Hvorfor arrangeres det nasjonal gåsekonferanse?
Elin Kollerud, Utmarksavdelingen Akershus og Østfold
Paul Harald Pedersen, tidl.fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Status og bestandsutvikling for ulike gåsearter

Jesper Madsen, Aarhus Universitet

Gjessenes biologi – økologi, migrasjon og kryssing av landegrenser.
Ingunn Tombre, NINA

Endringer i trekkmønster hos grågås.
Arne Follestad, Norsk institutt for naturforskning

Utfordringer for landbruksnæringen
Johan Kristian Daling, gårdbruker i Beitstad, Steinkjer

Presentasjon av to studier av beiteskade, kortnebbgås, hvitkinngås
Jarle Werner Bjerke, NINA

Gåseutfordringer ved Oslofjorden.
Pål Sindre Svae, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Internasjonale forvaltningsplaner for kortnebbgås, grågås og hvitkinngås
Jesper Madsen, Aarhus universitet

Eksempel på en regional forvaltningsplan for kortnebbgås.
Paul Harald Pedersen, tidl. fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Eksempel på lokale forvaltningsplaner for grågås.
Steinar Garstad, Leka kommune
Arne Christian Geving, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Økonomiske virkemidler for Svalbardgjessene – kortnebbgås og hvitkinngås
Arnstein Lyngstad, Fylkesmannen i Trøndelag
Arne Farup, Fylkesmannen i Nordland

Resultater fra utprøvingen av nye grasartsammensetninger
Jon Olav Forbord, Norsk Landbruksrådgiving,Trøndelag SA

Orientering om Norges Bondelags gåseprosjekt
Ove Martin Gundersen, Norges Bondelag

Beiteskader og skadefelling av grågås på et nordnorsk gårdsbruk.
Jo Jorem Aarseth, NIBIO

Jakten på den optimale jakt
Ingunn Tombre, NINA

Gjennomføring av den optimale jakt fra grunneiers perspektiv
Odd Jerpstad, Egge tildelingsområde SA.
Olav Arne Gilstad, medlem Nesset grunneierlag

Gjennomføring av den optimale jakt fra jegerens perspektiv
Fredrik Fredriksen, gåsejeger

Jeger og grunneier som aktører i gåseforvaltningen.
Sanne Bech Holmgaard, Norsk institutt for kulturminneforskning

Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser
Frode Lyssandtræ, Landbruksdepartementet

Gås som matressurs
Jo Jorem Aarseth, NIBIO

Erfaringer med fugleturisme ved Hornborgasjøen, Sverige
Mathilda Freij, Länsstyrelsen i Vestra Gøtaland

Kontakt:
Elin Kollerud, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Arrangører:
Norges bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund, NINA og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

One thought on “Nasjonal gåsekonferanse”

Comments are closed.