Interreg Natur

19.01.2017

Prosjekt Grenseløs Naturturisme har som overgripende målsetting gjennom å fortsette og utvikle grenseregional samarbeide, å forsterke de lokale turistbedriftenes muligheter til å vokse på både nasjonale markeder og ulike eksportmarkeder. Samtidig skal området på tvers av grensen etableres som en attraktiv, sammensveiset og konkurransekraftig naturturistdestinasjon.

I prosjektet inngår i hovedsak fire virksomhetsområder:

  • Utvikling av salgsplattformer for produktene vandring og sykkel.

  • Markedsstyrt forretnings- og produktutvikling.

  • Utviklingsinnsats for infrastruktur koplet til produktene vandring- og sykkel.

  • Kurser, seminarer og forelesninger rettet mot turistbedrifter og ansvarlige for vandrings- og sykkelledene.

 

 

Innsatsområde: Små og middelstore bedrifter

Svensk Prosjekteier: Dalsland Turist

Norsk Prosjekteier: Glommen Skog SA v/ Utmarksavdelingen

EU-støtte :189 756 €,

Statlige IR-midler: 112 375 € (899 000 NOK),

Totalbudget: 633 381 €.

Projekttid:1 sept 2015 – 31 aug 2018

Kontaktperson: Øystein Toverud, tlf 91396674,

Epost: oystein.toverud@utmarksavdelingen.no, www.utmarksavdelingen.no