Om utmarksavdelingen

19.01.2017

Formål:
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) sitt formål skal være å ivareta grunneiernes rettigheter, forvalte utmarksressursene langsiktig, fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelsen av utmarka som en del av landbrukets samlende næringsvirksomhet.


Styret i UAØ består for tiden av:
Leder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg, Østfold Bondelag SA
Nestleder: Leif Taaje, Fet, Akershus Grunneierlag SA
Sigurd Enger, Aurskog-Høland, Akershus Bondelag
Halvard Brevig, Enebakk, Viken Skog SA
Anne-Berit J. Kværner, Marker, Glommen Skog SA
Thore O. Haugerud, Marker, Østfold Utmarkslag