Prosjekt Edelkreps i Aurskog-Høland kommune – 2017

19.07.2017

Bjørkelangen, januar 2017  ole-christian.ostreng@ahk.no

Aktivitetsplan

Det henvises til tiltak i Forvaltningsplan for edelkreps i Aurskog-Høland kommune.

Edelkreps (Foto: Ole-Christian Østreng)

Informasjon

Delmål: Spre informasjon om edelkreps, signalkreps og krepsepest, samt spredning av fiskearter og fiskesykdommer m.m. gjennom aktuelle kanaler. I tillegg understreke viktigheten av god vannkvalitet (tiltak 26, 27, 29 og 8)

  1. Hjemmeside Aurskog-Høland kommune
  2. Ut til andre kommuner, Hvordan bør en kommune kommunisere i forhold til edelkreps? Lage forslag
  3. Hemnessjøen, samarbeid, fremheve positive sida, gjør dette i forbindelse med krepsestart
  4. Film? Noen ekstra til informasjon, desinfisering, rigge til en båt, fremheve tørking og sjekke 100% sikker på at det ikke er kreps i båten eller rester av kreps

Forvaltningsplaner/driftsplaner

Delmål: Motivere grunneiere/rettighetshavere til å følge opp driftsplaner, samt etablere nye driftsplanområder (tiltak 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 og 20)

  1. Forvaltningsplan Tævsjøen
  2. Forvaltningsplan Morttjern
  3. Andre

Tiltak i forvaltnings-, driftsplanområder

Delmål: Motivere grunneiere/rettighetshavere til å følge opp driftsplaner, samt etablere nye driftsplanområder (tiltak 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 og 20)

  1. Pott penger som kan søkes til Aurskog-Høland kommune
  2. Kjelle vgs er feltmedarbeider
  3. Arrangere møter med de ulike forvaltningsområdene.
  4. Kjelle vgs: forvaltningstiltak Lierelva (aktuelt at Kjelle vgs søker knytta til driftsplanområdet)
  5. Prøvekrepsing
   1. Sammenstille resultat fra Hemnessjøen og Setten/Mjermen vedr privat krepsefiske.
  6. Setskog & Mjermen: Tiltak i forvaltningsplanen følges opp.
   1. Skyte mink fra motorisert båt, søknad
  7. Kurs minkfangst
  8. Kalking, vannkvalitet
   1. Søknad sendt
   2. Forsøksfiske
   3. Setten og Ulviksjøen
   4. Utvida vannprøvetaking + vannprøver på lokaliteter som der det legges kalkstein.

Krepsepest

Delmål: Sette i gang hensiktsmessige tiltak knytta til å redusere smittefare for krepsepest og legge forholdene til rette for enklere desinfisering (tiltak 17, 18, 29 og 30)

  1. Hølandselva
   1. Sjekke edelkrepsbestand. Aktuelt med nærmere samarbeid med Veterinærinstituttet
  2. Møte med Mattilsynet om forskrift i Hølandselva og erfaringer.(under hovedpunkt Krepsepest)(Jarle Bergsjø, Rondestveit, regionkontoret og sentralt)
  3. eDNA – samarbeid Trude – få prøver utført i Hølandselva.
  4. Krepsepest. Følge opp informasjon og etterse informasjon om krepsepest.
  5. Sende informasjon til hytteeiere
  6. Sende informasjon til grunneiermedlemmer i Hemnessjøen
  7. Levere Virkon S ved bensinstasjon på Hemnes