Tilskuddordninger for naturforvaltningstiltak i 2018

14.12.2017

Søknadsfristene for tilskuddsordninger i 2018 nærmer seg. For de fleste midlene er det frist 15.januar.  Her kan det søkes om tilskudd til både krepseundersøkelser, biotopforbedring, kartlegging, infrastruktur og annet. Ta kontakt med oss om du/dere trenger hjelp til søknadsarbeidet eller andre spørsmål.

 

For mer informasjon kan dere se på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter skal benyttes for å søke tilskudd: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 

Informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018