Tomtefeste

19.01.2017

Utmarksavdelingen har siden oppstartem jobbet med tomtefeste. Utmarksavdelingen påtar seg arbeid for eiendommer som leier bort grunn.

Dette består i:

  • «Kontrakthjelper»: et dataverktøy utviklet for bortfestere
  • Informasjon (veiledning, kurs og fagmøter)
  • ”Bortfestenytt” (3 eks pr. år). Egen utgivelse av informasjonshefte som tar for seg aktuelle tema for bortfestere. Eget abonnement.
  • Hjelp til regulering av festeavgiftene
  • Taksering av tomter.
  • Utvikle festekontrakt for den enkelte medlem.

 

«Tomtefesteservice» er en nettside tilgjengelig for alle som abonnerer på bortfestenytt. Klikk her!

«Bortfestenytt» utgis til abonnenter i hele landet.

«Kontrakthjelper» er et dataverktøy som hjelper bortfestere å huske på frister, holde orden i papirer, fakturaprogram mm.